رادیو میکس بار - پاییز [فصل نوزدهم- قسمت دوم]

موسیقی

آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته  نوشته ای از محمدرضا جعفری را با صدای  کاترین و با همراهی قطعه «بی زمان تو»  از «میلاد درخشانی» می شنویم