رادیو میکس بار - پاورقی [فصل نوزدهم- قسمت دوم]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب "سفر به روشنایی" و نویسنده‌ی آن «مجید دانش آراسته» با صدای کاوه و فائزه آشنا می‌شویم و قطعاتی از Rodrigo Rodriguez به نام A Winter Night و The Ancient Bridge در این مسیر همراه ماست.