رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل هجدهم - قسمت دوم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود..این هفته یکی از نوشته‌های فرهنگ را با اجرای  فائزه و با همراهی قطعات «Coeur De Bois» و «دلا دنگم» از بابک صفرنژاد و عبدی بهروانفر و محسن نامجو می شنویم