ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1625 روز پیش 269
گوشه اي از كتاب نيكولا كوچولو
نويسنده : سامپه گوسيني
برگردان : ويدا سعادت
خوانش : مليحه شبانيان
 شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.